­
BureauStraatjurist700x420 300x180

Juridische hulp voor Amsterdamse mensen die
dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden

Inkomen

U heeft geen of te weinig inkomen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen moet u in elk geval aan de volgende eisen voldoen:

 • U bent rechtmatig in Nederland (u heeft de juiste papieren).
 • U heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw onderhoud te voorzien.
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U heeft een paspoort of identiteitskaart. Zie verder: geen paspoort?
 • U doet moeite om aan het werk te komen.

Wat is uw situatie?

 • U bent dakloos (u slaapt buiten)
 • U bent thuisloos of bankslaper (u slaapt bij vrienden/kennissen)
 • U bent een burger van de EU of u heeft een tijdelijke verblijfsstatus

Dakloos

Wanneer u dakloos bent en buiten slaapt, vraagt u bijstand aan bij WPI, Jan van Galenstraat 323 ingang B.
Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 tot 12.00 uur (dus niet op woensdag).
Wanneer u bijstand aanvraagt, is dit altijd in combinatie met een briefadres bij de Jan van Galenstraat (323 – B)
U krijgt na de melding bij WPI soms een zogeheten ‘7-dagenformulier’ mee.
Hierop moet u invullen waar u dagelijks verblijft. Het is heel belangrijk dit heel precies te doen.
De afdeling ‘Handhaving’ van WPI controleert steekproefsgewijs of u aanwezig bent op de opgegeven plaatsen.
Mocht u ergens anders gaan slapen, geeft u het direct door aan uw contactpersoon van het WPI.
Nadat u bij de Jan van Galenstraat (323 – B) bent geweest, krijgt u te horen wanneer de intake voor een bijstandsuitkering in combinatie met een briefadres zal plaatsvinden.

De aanvraag

U neemt mee:

 • geldig legitimatiebewijs
 • bankafschriften van de laatste drie maanden
 • schriftelijke aanvraag. Hiermee legt u de datum van de aanvraag vast. Dat is belangrijk, omdat uw uitkering op dat moment in zou moeten gaan. Vraag om een ontvangstbevestiging.
 • WPI mag om meer informatie vragen. Lever die informatie binnen de gevraagde tijd, anders wordt uw uitkering geweigerd. Het lukt niet binnen de gevraagde tijd? Vraagt u dan schriftelijk om uitstel. (hersteltermijn)

Bijstandsuitkering en dakloos

Voorheen kreeg men geen daklozenuitkering als hij/zij 4 of meer dagen per week op hetzelfde  adres verbleef. Dat is nu anders (artikel 4.7.4 Werkvoorschriften Werk, inkomen en participatie). Bij de beoordeling moeten, op basis van jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep van 4 april 2017, alle omstandigheden van de klant in hun onderlinge samenhang worden gewogen. Het enkele feit dat een klant vier of meer dagen op één adres slaapt is niet doorslaggevend.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beweegredenen om juist op dat adres aanwezig te zijn,  hoe lang iemand van plan is daar te verblijven en het oordeel van de hoofdbewoner.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1388&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aCRVB%3a2017%3a1388

Hoe verder na uw aanvraag?

 Controle door afdeling Handhaving
Na uw aanvraag geeft WPI u een 7-dagenformulier mee. WPI controleert hiermee waar u verblijft. Bent u dakloos, dan kunt u op een van de opgegeven adressen bezoek van WPI verwachten.  Als u thuisloos bent, brengt WPI u een bezoek op uw logeeradres.
WPI moet rekening houden met uw situatie. Dat staat in het beleid van WPI. Handhaving moet goed zoeken als men niet direct vindt. Zie het Vondelparkarrest van de Centrale Raad van Beroep d.d. 22 april 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:1479.

Tip!

In het beleid van WPI staat dat u moet doorgeven waar u de komende nacht slaapt. WPI moet dit wel mogelijk maken, ook voor de komende nacht of als u onverhoopt eerder ergens weggaat!  Bespreek met de ambtenaar van WPI hoe u onverwachte wijzigingen in uw verblijfplaats kunt doorgeven. Spreek dit af en laat de afspraak schriftelijk vastleggen.
Zie:  Rechtbank Amsterdam 29 januari 2013
Neem zelf regelmatig (minstens wekelijks) contact op met WPI om te vertellen waar u verblijft en slaapt. Als handhaving van WPI u dan niet kan vinden, dan moet Handhaving u bellen. Zie Rechtbank Amsterdam 25 juli  2016 Gemeente moet dakloze bellen

Hersteltermijn
U kon niet alle gevraagde stukken aanleveren? Dan moet WPI u de kans geven dit binnen een  redelijke termijn alsnog te doen. Dat heet een hersteltermijn. U kunt een hersteltermijn altijd verlengen. Vertelt u voor het einde van de termijn waarom u meer tijd nodig heeft en verzoek om verlenging. Krijgt u die kans niet, ga in bezwaar of dien een klacht in. Vraag advies aan Bureau straatjurist.

Beslissing

Binnen 8 weken moet WPI een beslissing over uw uitkering nemen. Als u absoluut geen geld heeft, kunt u een voorschot vragen op grond van de zogeheten broodnoodregeling. Zie Broodnoodprocedure.

Na 8 weken geen beslissing? U kunt een ingebrekestelling doen, waarmee u WPI oproept binnen 14 dagen te beslissen. Doet WPI dat niet, dan heeft u recht op een dwangsom van 20 € per dag. Download voorbeeldbrief

Niet eens met een beslissing?

U heeft 6 weken om in bezwaar te gaan. Daarna kunt u naar de rechter.

Geen paspoort?

Ook zonder legitimatiebewijs moet de sociale dienst met u spreken. Er is een speciale procedure om mensen zonder geldig legitimatiebewijs te helpen. Dat staat in de werkvoorschriften van Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam. Klik hier voor meer informatie.
Wordt u toch niet binnengelaten, neem dan contact met ons op. Voor Amsterdammers met een Stadspas is een legitimatiebewijs gratis. Zie hier.

Voor buitenlandse legitimatiebewijzen: neem contact met uw ambassade/consulaat

Kostendelersnorm

De bijstandsuitkering wordt lager wordt als meer mensen in dezelfde woning wonen. 

U kunt toepassing van de kostendelersnorm voorkomen door een schriftelijk huurcontract af te sluiten met een commerciële huurprijs. Hiermee wordt bedoeld een prijs zoals in het maatschappelijk en economisch verkeer gebruikelijk is. U kunt in dit verband geen commerciële relatie aangaan met een (ex)echtgenoot, geregistreerd partner, ouder, of met een broer of zus. Bij twijfel of de prijs te laag is voor de gehuurde ruimte, kan altijd de huurprijscheck worden geraadpleegd. Voorbeeld contract:  model huurovereenkomst svb

Ook als u logeert kan WPI een uitzondering maken en u zonder toepassing van de kostendelersnorm bijstand toekennen. Zie voor de aanwijzing van de staatssecretaris de “Verzamelbrief 2015-2,” punt 21. verzamelbrief-aan-gemeenten-2015-2 zie punt 21.

Mogelijk kunt u meedoen in het project van de Regenbooggroep ‘Onder de pannen’. Meer informatie?  Bel naar de Regenbooggroep 020 – 5317600. Lees hier meer over Onder de pannen van de Regenbooggroep

Meer informatie
Voorzieningen

Nibud: bereken uw recht

Overige uitkeringen
UWV

 

­