­
BureauStraatjurist700x420 300x180

Juridische hulp voor Amsterdamse mensen die
dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden

Oneens

Een schriftelijke beslissing

U ontvangt een beslissing van het bestuur over bijvoorbeeld een uitkering of afwijzing van opvang waar u het niet mee eens bent. Als het goed is staat in de brief met wat u dan kunt doen.

Let op: u kunt zelf uw procedure voeren. U heeft geen advocaat nodig, maar dat mag wel. Wilt u weten wat u het beste kunt doen in uw situatie? Neem contact met ons op.

U krijgt maar geen beslissing? Dan kunt u na twee maanden het bestuur aansporen een beslissing te nemen. Download het formulier “ingebrekestelling”.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan of uitvoerende instantie (bijvoorbeeld  gemeente, UWV, CIZ of schuldhulpverlening), dan kunt u bezwaar indienen. Dat moet binnen zes weken gebeuren, geen dag later. Stuur daarom het bezwaarschrift aangetekend op. Of: vraag na overhandiging om een ontvangstbevestiging.

In een bezwaarprocedure vraagt u het bestuursorgaan nog eens naar uw zaak te kijken. U kunt in een bezwaarprocedure niet alleen wijzen op onjuiste toepassing van regelgeving, maar ook op feiten en gebeurtenissen die niet juist zijn.
Download voorbeeldbrief

Voordat u een bezwaarschrift schrijft kan het handig zijn – zeker als het om een complexe zaak gaat – uw hele dossier eerst in te zien bij de gemeente of de (uitkerings)instantie. U heeft daar recht op. Ter inzage legging is  wettelijk verplicht, ook  het ter plekke kopieën laten maken tegen kostprijs. Bij medische adviezen moeten ook de specifieke onderliggende stukken zoals die van een specialist toegankelijk zijn. Een uitzondering hierop is geheimhouding om gewichtige redenen.

Beroep

Als de bezwaarprocedure niet tot een positieve beslissing leidt, kunt u uw zaak binnen zes weken aan de bestuursrechter voorleggen. Hoe dat moet leest u aan het aan het einde van de beslissing op het bezwaarschrift.
Meer over over het starten van een beroepsprocedure.

Minima met een inkomen van minder dan 90 % van de bijstandsnorm en zonder vermogen krijgen vrijstelling van het griffierecht. Vraag hier om. Stuur een uitkeringsspecificatie of loonstrook mee. Lees hier en hier relevante uitspraken.

Spoed?

U kunt zolang niet wachten? Er is ook een bestuursrechtelijke spoedprocedure.

Klacht

Over bejegening of slechte dienstverlening kunt u niet in bezwaar gaan, maar een klacht indienen.
Een klacht is meestal gericht tegen gedragingen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het niet op tijd beantwoorden van een brief of aanvraag
 • onheuse bejegening
 • het geven van onjuiste, onbegrijpelijke of ontbrekende informatie
 • onterecht geweldgebruik door de overheid
 • administratieve onzorgvuldigheid
 • het niet nakomen van toezeggingen

Wat moet er in een schriftelijke klacht staan?
In een schriftelijke klacht moet tenminste staan:

 • de datum waarop u de klacht indient
 • uw naam en adres
 • een omschrijving van de gebeurtenis, het moment waarop het gebeurde en de oorzaak
 • betrokken personen of bedrijven
 • de door u gewenste oplossing
 • uw handtekening

Het beste bespreekt u eerst uw klacht met degene over wie u wil klagen. Helpt dat niet, bijna iedere instelling heeft een klachtprocedure.

Over deze 6 Amsterdamse instellingen kunt u klagen bij het Platform Opvanginstellingen Amsterdam (POA): 

– Blijf Groep
– Stichting HVO-Querido
– Leger des Heils, Goodwill Centra Amsterdam
– Stichting Oudezijds 100
– Stichting De Regenboog Groep
– Stichting Volksbond Amsterdam
De klacht kan online worden ingediend of per post gezonden worden naar of afgegeven op het adres van de
Klachtencommissie POA
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam.
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u klagen bij de gemeente:

Online, per e-mail naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of stuur een brief naar:

Klachtenteam Sociaal Domein
Antwoordnummer 9087
1000 VV Amsterdam
Een postzegel is niet nodig.

Over de Dienst Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam kunt u klagen bij:

Online of per brief naar:

WPI, afdeling Juridische Zaken
Postbus 90395
1006 BJ Amsterdam

Lees hier de officiele klachtenregeling van de Gemeente Amsterdam.

Over de politie kunt u klagen bij:

Online via website of per brief naar:
Klachtencoördinator politiekorps Eenheid Amsterdam
Postbus 2287
1000 CG Amsterdam

Over het buurtteam kunt u klagen bij:

Heeft u een klacht over het buurtteam, zie dan hier hoe u bij welk buurtteam een klacht kan indienen. 

Over Bureau straatjurist kunt u klagen bij:

Bureau straatjurist
T.a.v. klachtenfunctionaris A. Clausen 
Arie Biemondstraat 103
1054 PD Amsterdam
E- mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw klacht is niet goed behandeld?

Gemeente
Dan kunt u verder bij de gemeentelijke of nationale ombudsman uw recht zoeken. De Ombudsman Metropool Amsterdam heeft iedere werkdag van 09.00 tot 12:00 uur telefonisch spreekuur op telefoonnummer 020-625 9999. Tijdens dit spreekuur kunt u bellen met vragen over uw (nog niet ingediende) klachten. Iedere dinsdag is er van 09:30u tot 11:30u inloopspreekuur.

Online klacht indienen/ E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoekadres:
Jacob Bontiusplaats 9
1018 LL Amsterdam

Postadres:
Postbus 2119
1000 CC Amsterdam

Rijksoverheid
Bij de Nationale Ombudsman klaagt u over de rijksoverheid, bijvoorbeeld over de politie, SVB, UWV, en de ministeries.
Zie hier hoe u een klacht kunt indienen.

 

­