­
BureauStraatjurist700x420 300x180

Juridische hulp voor Amsterdamse mensen die
dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden

Zorgverzekering

U wilt een zorgverzekering

Bent u dak- of thuisloos en wilt u een zorgverzekering afsluiten? Hieronder staat wat u nodig heeft voor een zorgverzekering en welke stappen u kunt zetten. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet.

Wat heeft u nodig voor een zorgverzekering?

  • Inschrijving in de Basisregistratie personen. Zie: briefadres
  • Burgerservicenummer, paspoort of identiteitsbewijs
  • Bankrekeningnummer

Tips:

Collectieve verzekering Amsterdam

De gemeente Amsterdam biedt samen met Zilveren Kruis een zorgverzekering aan voor Amsterdammers met een laag inkomen en weinig spaargeld. Deze verzekering geeft korting op de premie van de basisverzekering. En het aanvullende pakket AV1 is helemaal gratis.

U kunt zich aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis.

Regeling tegemoetkoming meerkosten

Amsterdammers met een chronische ziekte of beperking kunnen voor bepaalde kostensoorten (o.a. extra bewassing, extra energiekosten, kleidingslijtage) een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. De maximale vergoeding is € 91,25 per maand. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vind u hier.

Vraag zorgtoeslag aan

Via de website van de belastingdienst of telefonisch 0800 0543

Niet verzekerd voor zorgkosten?

Mensen die niet zijn verzekerd kunnen toch hulp krijgen voor noodzakelijk zorg. U mag niet worden weggestuurd, want de zorgverlener kan subsidie aanvragen voor noodzakelijke de zorg aan iemand die niet is verzekerd. Veel hulpverleners en baliemedewerkers zijn daar niet van op de hoogte. Laat u niet wegsturen.
Meer informatie vindt u op de site van het CAK en de in de Regeling Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden.

Ingezetenen in Nederland moeten zich verzekeren voor zorg. Wie na 3 maanden niet verzekerd is, krijgt een boete van ongeveer 3 maandpremies. Lees hier meer over deze regeling. 

Het komt (te) vaak voor dat iemand geen enkele vorm van inkomen heeft. En dan ook nog een boete van ruim 350 euro krijgt, omdat hij niet verzekerd is voor zorg. In die situatie vermindert de hoogste rechter in socialeverzekeringszaken deze boete.Ga dus binnen 6 weken in bezwaar en verwijs daarbij naar deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Wat bij premie-achterstand?

Let op: bij een premie-achterstand van zes maanden, gaat u een hogere premie betalen. Die premie wordt rechtstreeks ingehouden op uw uitkering of loon. Dat mag op grond van de zogeheten wanbetalersregeling.

Meer schulden? Wacht niet te lang met het vragen van hulp. Uw gemeente biedt schuldhulpverlening aan. Maak daar gebruik van. Meld uw zorgverzekeraar dat u start met schuldhulpverlening. Daarmee voorkomt u een hogere premie.

­