Zonder ID niet wegsturen

Print Friendly, PDF & Email

De sociale dienst mag daklozen zonder geldige legitimatie niet wegsturen!
De identificatie moet dan op een andere manier gebeuren. De sociale dienst moet hiervoor zelf onderzoek verrichten. Als na dat onderzoek de identiteit is vastgesteld, kan de dienst zelf een identificatiebewijs maken en een kopie hiervan in het dossier houden.

Mocht een cliënt toch geweigerd worden, dient u dan een klacht in bij DWI. Dan kan op de volgende manieren.

Telefonisch
Bel met het Klachtenteam op 020 252 6006. Het Klachtenteam is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
Via het klachtenformulier
https://formulieren.amsterdam.nl/TRIPLEFORMS/LOKETAMSTERDAM/formulier/evAmsterdam/scKlachtenformulier.aspx/fKlachtenformulierIntro

Per brief
Dienst Werk en Inkomen, Juridische Zaken
Antwoordnummer 46048
1060 VB Amsterdam
Een postzegel is niet nodig.