No image

Regiobinding juridisch niet houdbaar

Print Friendly, PDF & Email

Groningse rechtenstudent Jochem Westert studeert af op een uitstekende  scriptie over regiobinding.

2014 Eigen daklozen eerst. Masterscriptie Jochem J. Westert
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/rechten_van_daklozen_in_het_geding_1_879261

Het regionaal bindingsvereiste is niet houdbaar, concludeert mr. Jochem Westert in zijn afstudeerscriptie Eigen daklozen eerst? De Groninger rechtenstudent studeerde af met een zeer actuele scriptie over het vereiste van regiobinding met oog op daklozen. In zijn onderzoek maakte Jochem Westert onder meer gebruik van informatie en kennis van de Protestantse Diaconie in Amsterdam.

De prikkelende titel Eigen daklozen eerst? geeft volgens de jonge jurist precies aan waar de schoen wringt. In zijn juridisch onderzoek benadert hij het regionaal bindingsvereiste vanuit breed perspectief. Volgens het principe van regiobinding kan een dakloze pas worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang als hij binding heeft met de gemeente waarbij hij zich meldt. Jochem Westert concludeert dat sprake is van strijd met nationaal en internationaal recht. Het principe van regiobinding is een ontoelaatbare belemmering van het vrije werknemersverkeer binnen de Europese Unie. Bovendien staat de huidige gemeentelijke toelatingspraktijk op gespannen voet met de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is deze praktijk problematisch vanuit het recht op een eerlijk proces. In de scriptie blikt hij ook kritisch vooruit op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per ingang van 1 januari 2015 inwerking zal treden. Volgens Jochem Westert laat de geschiedenis zien dat gemeentelijke financiële verantwoordelijkheid voor de opvang van daklozen vooral een stimulans is voor een beleidspraktijk die is gericht op het weren van armen uit de gemeente. ‘Zolang lokale overheden financieel verantwoordelijk blijven voor de daklozenopvang, lijkt deze verbanningspraktijk moeilijk een halt toe te roepen’, aldus Jochem Westert. Gemeenten kiezen te gemakkelijk voor een beleid van ‘eigen daklozen eerst’. Begeleidend docent, prof. mr. Gijsbert Vonk, noemt de scriptie ‘een overtuigend en origineel diepte-onderzoek naar het regionaal bindingsvereiste vanuit juridisch perspectief waarbij de uitvoeringsdimensie niet vergeten is’.