Print Friendly, PDF & Email

Wonen in Amsterdam

 • Woningnet

U moet zich eerst inschrijven op Woningnet voordat u kunt reageren op woningen. U kunt het beste elke week reageren. Mensen die ouder zijn dan 50 jaar hebben veel sneller kans op een seniorenwoning.

 • Andere opties

-Inschrijven op verschillende websites zoals  www.kamernet.nl www.kamertje.nl of www.kamer.nl 

-Goedkope hotels en hostels

Onder de pannen 

Woongroep 

-Anti-kraakwoning. Dit kan bijvoorbeeld via www.interveste.nl of https://www.vps-nl.com

Urgentieverklaring

In noodgevallen kunt u voorrang aanvragen voor een sociale huurwoning. Daar hebt u een urgentieverklaring voor nodig. De gemeente Amsterdam beslist of u in aanmerking kunt komen voor een (medische) urgentie. Denkt u dat u in aanmerking komt? Bel dan 14020. U kunt voor informatie en advies over een urgentieverklaring ook naar het Sociaal Loket in de Stadsloketten. Bel 020 255 2916 of gebruik het afsprakenformulier om een afspraak te maken.

Gemeente Amsterdam hanteert de volgende basisvoorwaarden voor een urgentieverklaring:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit, een geldig paspoort of document van de EU (Europese Unie) of EER (Europese Economische Ruimte), of een geldige verblijfsvergunning.
 • U staat ingeschreven in Amsterdam op het adres waar u feitelijk woont, of u hebt een briefadres van de gemeente.
  Uitzonderingen:
  – Mantelzorgers
  Als u een urgentie aanvraagt op grond van mantelzorg, dan hoeft u niet in Amsterdam te wonen.
  – U hebt één of meer schoolgaande kinderen (4 tot en met 17 jaar) 
  U kunt tot maximaal een half jaar na uitschrijving uit de BRP van Amsterdam (verhuizing naar een andere stad) alsnog een urgentieverklaring aanvragen. Maar alleen als u tijdelijk ergens anders woont door een relatiebreuk of echtscheiding. En als u voldoet aan alle andere criteria voor urgentie.
 • Op het moment dat u deze aanvraag doet, moet u al twee jaar in Amsterdam wonen. U moet dus direct voorafgaand aan de aanvraag minstens twee jaar aaneengesloten (achter elkaar) in Amsterdam wonen. U kunt dit ook aantonen. Bijvoorbeeld doordat u die periode stond ingeschreven in Amsterdam.
  Uitzonderingen:
  – Mantelzorgers
  Als u een urgentie aanvraagt op grond van mantelzorg, dan hoeft u niet in Amsterdam te wonen.
  – U hebt één of meer schoolgaande kinderen (4 tot en met 17 jaar)
  U kunt tot maximaal een half jaar na uitschrijving uit de BRP van Amsterdam (verhuizing naar een andere stad) alsnog een urgentieverklaring aanvragen. Maar alleen als u tijdelijk ergens anders woont door een relatiebreuk of echtscheiding. En als u voldoet aan alle andere criteria voor urgentie.
 • Het belastbaar jaarinkomen van u (en uw partner) is niet hoger dan € 42.436,- (bedrag 2019). Het inkomen van uw kinderen telt niet mee.
 • U kunt goed zelfstandig wonen.
 • U hebt geen schulden of u zit in een schuldregeling.
 • U hebt minder dan 12 jaar inschrijfduur bij WoningNet als uw huishouden uit maximaal drie personen bestaat. Bestaat uw huishouden uit vier personen of meer, dan moet u minder dan 14 jaar inschrijfduur hebben bij WoningNet.
 • U woont niet in een zorginstelling.

Verder geldt:

 • U moet er zelf alles aan hebben gedaan om het probleem op te lossen. Andere oplossingen zijn niet mogelijk of u hebt ze allemaal al geprobeerd.
 • U hebt de situatie niet zelf veroorzaakt of u had deze niet kunnen voorkomen.

Er zijn ook nog aanvullende voorwaarden.

Tegen  de afwijzing van een urgentieverklaring kunt u bezwaar maken. U kunt hiervoor contact opnemen met Bureau Straatjurist.

Wonen buiten Amsterdam

De kans om een woning te vinden in Amsterdam is erg klein gezien de lange wachttijden. Buiten Amsterdam is de kans groter om een woning te vinden. Denk bijvoorbeeld aan krimpgemeenten. Dit zijn gemeenten waar de bevolking daalt en de kans om een woning te vinden daardoor stijgt. Klik hier voor een overzicht van de krimpgemeenten in Nederland.

U dreigt uw woning kwijt te raken

U heeft een woning maar dreigt die kwijt te raken. De meest voorkomende redenen voor het beëindigen van de huurovereenkomst door de verhuurder:

– u heeft drie of meer maanden geen huur betaald: ga direct naar een schuldhulpverlener! In de wet staat dat u dan zonder wachttijd geholpen moet worden.
Zie: Hulp bij geldproblemen
– overlast: zoek contact met een maatschappelijk werker:
De Regenboog Groep

Hoe voorkomt u uithuiszetting?
Zie over huurbescherming: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/huurbescherming
Ook bij een tijdelijk huurcontract moet de procedure voor opzegging worden gevolgd.
Alleen de kantonrechter kan uw huurovereenkomst onvrijwillig beëindigen, ook bij tijdelijke huur. Neem altijd een gespecialiseerde huurrechtadvocaat in de arm.
https://huurrechtadvocaten.nl/zoek-uw-advocaat/
Ga niet zonder huurrechtadvocaat naar de rechter!