Rechters bezorgd over toename van verzoeken tot gijzeling

Print Friendly, PDF & Email

Wie op straat is, heeft meer kans op een boete dan een thuisblijver. Helaas protesteren te weinig mensen bij de rechter tegen de boete. Dat is kansrijk en soms kan een boete  worden omgezet in een minder belastende taakstraf.
Op grond van de Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) mag de Officier van Justitie degene die de boete niet betaalt, gijzelen. Voor mensen met een minimuminkomen is dit een zeer onredelijke maatregel. De gijzeling vervangt de boete niet, maar is louter een dwangmiddel om de betrokkene tot betaling aan te zetten. Na de gijzeling zijn de boetes nog even hoog als daarvoor. In de praktijk blijkt dat het zinvol is om naar de rechtszitting te gaan. De rechter is over het algemeen gevoelig voor het argument dat met de gijzeling geen enkel doel wordt bereikt en de gijzeling op die manier te bezwaarlijk is.

Zie voor een voorbeeldbrief: de website bij “Boete en schulden”

http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Rechters-bezorgd-over-toename-van-verzoeken-tot-gijzeling.aspx