No image

Een ieder heeft recht op ‘bed-bad-en-brood’

Print Friendly, PDF & Email

Toegang weigeren tot de bed-bad-en-broodvoorziening raakt het respect voor de menselijke waardigheid zodanig dat het recht op een privéleven van een persoon (art. 8 EVRM) onmogelijk wordt gemaakt.

De aanspraak op een basisvoorziening geldt naar het oordeel van de rechter onvoorwaardelijk en mag niet afhangen van nadere voorwaarden.

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Nieuws/Pages/Een-ieder-heeft-recht-op-%E2%80%98bed-bad–en-brood%E2%80%99.aspx