Print Friendly, PDF & Email

Briefadres 

 

Voor daklozen is een briefadres heel belangrijk. Zonder briefadres besta je niet voor de overheid. Iedereen die langere tijd in Nederland is, moet zich inschrijven in de Basisregistratie personen (voorheen: Gemeentelijke Basisadministratie). Inschrijven is erg belangrijk, want zonder inschrijving heeft u geen recht op een uitkering en sociale voorzieningen. Op het adres waar u het vaakst slaapt en de meeste tijd doorbrengt moet zich inschrijven. Inschrijven waar u werkelijk woont is de hoofdregel. Als u geen vaste verblijfplaats heeft, zijn er vier mogelijkheden voor een briefadres.

  1. Familie of kennissen (door heel Nederland)

U kunt zich bij familie of kennissen inschrijven (dit mag iemand in heel NL zijn), hiervoor is toestemming nodig van de hoofdbewoner. Om een briefadres aan te vragen bij een kennis/familielid in Amsterdam, gebruikt u het formulier van de link. Voor de gemeente is dan duidelijk dat u NIET samenwoont. Een briefadres is niet van invloed op de uitkeringen en toeslagen van de briefadresgever. Met het formulier Briefadres kunt U een briefadres aanvragen. U kunt ook online een briefadres aanvragen 

  1. WPI (Gemeente Amsterdam, Werk, Participatie en Inkomen)

Heeft u een bijstandsuitkering of recht op een bijstandsuitkering? Dan kunt u een briefadres vragen bij WPI.  U moet daar dan langsgaan.

U kunt zich bij WPI inschrijven als u dakloos bent of op wisselende adressen verblijft. Zo kunt u een uitkering aanvragen en post ontvangen bij WPI, ook privépost. WPI maakt voor het toekennen van een briefadres onderscheid tussen OGGZ-cliënten (niet-zelfredzaam) en niet-OGGZ-cliënten (wel zelfredzaam). Zie voor de uitvoeringsregels en werkafspraken: Briefadres werkafspraken wpi artikel 4.7.4 tm 4.7.7 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 09.00-12.00 uur, woensdag gesloten

Adres:
Jan van Galenstraat 323, ingang B
1056 CH Amsterdam

Telefoon: 020 252 6000

Meer informatie over het recht op bijstand wanneer de Nederlandse nationaliteit ontbreekt, vindt u Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdaminzake briefadres Wet Basisregistratie Personen (BRP)

  1. HVO-Querido

HVO-Querido verstrekt een briefadres als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U krijgt geen bijstandsuitkering van WPI
  • U bent geen ‘buitenslaper’. Deze kunnen zich namelijk melden bij de Daklozenvakbond. 
  • U moet een geldig Nederlands legitimatiebewijs (ID, paspoort, rijbewijs of duurzaam verblijfsdocument) hebben en een BSN-nummer. Burgers van de EU-lidstaten kunnen bij uitzondering met buitenlands document worden ingeschreven met voorafgaande toestemming van de Dienst Basisinformatie gemeente Amsterdam.

Adres:
Eerste Ringdijkstraat 5d
1097 BC Amsterdam

Bellen voor een afspraak: (0800) 020 10 70 (gratis). De tijden dat u kunt bellen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13-15 uur.

Wanneer u meer hulpvragen heeft dan alleen een briefadres, mag u zich voor extra ondersteuning melden bij de Regenbooggroep. De Regenbooggroep kan u vervolgens aanmelden voor een briefadres bij HVO-Querido. 

  1. De Daklozenvakbond

De Daklozenvakbond verstrekt een briefadres als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent dakloos, dat wil zeggen u slaapt op straat, op een bootje of in een tent in het bos binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam.
  • U moet een geldig Nederlands legitimatiebewijs (ID, paspoort, rijbewijs of duurzaam verblijfsdocument) hebben en een BSN-nummer. Burgers van de EU-lidstaten kunnen bij uitzondering met buitenlands document worden ingeschreven met voorafgaande toestemming van de Dienst Basisinformatie gemeente Amsterdam.

Adres: “De Witte Boei”  Kleine Wittenburgerstraat 201, 1018 LT Amsterdam (achteringang)

Kijk voor meer informatie op de website van de Daklozenbond: https://www.dedaklozenvakbond.nl/

Voor de aanvraag van een briefadres moet u een afspraak maken. Hiervoor zijn wij telefonisch op 06-30771154 bereikbaar op maandag van 13.00 tot 18.00 en donderdag tussen 09.00-13:30. Overige vragen over het briefadres kunnen gesteld worden via briefadres@dedaklozenvakbond.nl.

  1. Sociaal Loket Amsterdam Zuidoost, Oost en West

Als al het bovenstaande niet mogelijk is: U kunt naar het Sociaal Loket gaan voor een briefadres. Een multidisciplinair team zal vervolgens onderzoeken of u toch in aanmerking komt voor deze mogelijkheid van een briefadres. Sociaal Loket werkt op afspraak.

U kunt telefonisch (020-255 2916) maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur een afspraak maken voor intake briefadres.

Geen briefadres en geen paspoort?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar geen vaste woon- of verblijfplaats en verloopt uw reisdocument? Dan kunt u bij een aantal gemeenten een reisdocument aanvragen. Hier kunt u lezen hoe dit in zijn werking gaat.

Indien het u niet lukt om een briefadres te verkrijgen, neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Rapport-Een mens leeft een systeem niet