Amsterdamse mensenrechtenagenda

Blog Archives

Amsterdamse mensenrechtenagenda

Vanavond om 8 uur spreekt straatjurist Gerard van de Zandt in Pakhuis de Zwijger over de Amsterdamse mensenrechtenagenda: de oogst van alle buurtgesprekken. Down load zijn tekst: Mensenrechten de Zwijger 10-12-15   De Amsterdamse mensenrechtenagenda

Lees meer

Slaapzakken voor daklozen gevraagd

Gevraagd: slaapzakken voor dakloze buitenslapers. Collega straatjurist Gerard deelt ze dan uit bij de soepbus. U kunt ze brengen: Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam, Vraagt u naar de straatjuristen. Verder gevraagd: 2 fietsen voor dakloze tweeling (15) die naar de HAVO gaat.

Lees meer

Tweede verslag zomer 2015 van BADT

Er wordt veel gedaan voor de Amsterdamse daklozen. Maar toch, bestaande voorzieningen worden vaak niet benut en de uitvoering is in sommige gevallen te strikt en soms zelfs in strijd met het recht, waardoor dak- en thuislozen ernstiger in de problemen komen dan nodig is. Zij hebben vaak  geen schijn van kans om aan de […]

Lees meer

Hoe de staat verdrukt

Renata Rotscheid over: De staat verdrukt, de wet is logen, de rijkaard leeft zelfzuchtig voort; tot ‘t merg en been wordt d’arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord. 2015 De staat verdrukt – Renata Rotscheid

Lees meer

Een ieder heeft recht op ‘bed-bad-en-brood’

Toegang weigeren tot de bed-bad-en-broodvoorziening raakt het respect voor de menselijke waardigheid zodanig dat het recht op een privéleven van een persoon (art. 8 EVRM) onmogelijk wordt gemaakt. De aanspraak op een basisvoorziening geldt naar het oordeel van de rechter onvoorwaardelijk en mag niet afhangen van nadere voorwaarden. http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Nieuws/Pages/Een-ieder-heeft-recht-op-%E2%80%98bed-bad–en-brood%E2%80%99.aspx

Lees meer

Jaarverslag Bureaustraatjurist 2014

Het was een belangrijke verbetering dat de winterkoude-opvang blijvend open ging en niet – zoals in voorgaande jaren – alleen bij meerdaagse strenge vorst. In Amsterdam is sprake van een stevige hulp- en dienstverleningstructuur voor daklozen, toch kwamen onze cliënten met schrijnende problemen op het spreekuur.  Lang niet altijd is het recht helpend voor daklozen. […]

Lees meer

Vrijstelling griffierecht

Bij onvoldoende financiële draagkracht kan vrijstelling van het griffierecht in het bestuursrecht worden verleend. Iemand die vrijstelling van het griffierecht wil moet laten zien dat zijn maandelijkse netto-inkomen lager is dan 90 procent van de geldende (maximale) bijstandsnorm voor alleenstaanden. Daarnaast mag hij ook niet beschikken over een vermogen waaruit het griffierecht kan worden betaald. […]

Lees meer

Versoepeling vrijwilligerswerk in de WW

Tot voor kort bracht een vrijwilliger zijn WW=uitkering in gevaar. Daar komt nu verandering in.  Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen […]

Lees meer

Regiobinding juridisch niet houdbaar

Groningse rechtenstudent Jochem Westert studeert af op een uitstekende  scriptie over regiobinding. 2014 Eigen daklozen eerst. Masterscriptie Jochem J. Westert http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/rechten_van_daklozen_in_het_geding_1_879261 Het regionaal bindingsvereiste is niet houdbaar, concludeert mr. Jochem Westert in zijn afstudeerscriptie Eigen daklozen eerst? De Groninger rechtenstudent studeerde af met een zeer actuele scriptie over het vereiste van regiobinding met oog op […]

Lees meer

Bed, bad en brood voor iedereen

2014 Uitspraak_ECSR_collective_complaint_FEANTSA  http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Nederlandse-overheid-moet-ook-uitgeprocedeerde-asielzoekers-opvangen.aspx?r=o Hierboven de langverwachte uitspraak over toegang tot maatschappelijke opvang van het Europees Comité voor de Sociale rechten. Staatssecretaris Teeven (veiligheid en justitie) zal de besluitvorming in het Comité van Ministers over bed, bad en brood afwachten. Dat zegt hij in reactie op het definitieve rapport hierover, dat het Europees Comité voor Sociale […]

Lees meer